Posljednji pozdrav portal za spomen i sjećanje. Besplatna objava i pregled osmrtnica, pozdrava, zahvala i sjećanja. Raspored sprovoda i ispraćaja.

 

 

 

Nalazite se na stranici:

POSLJEDNJI POZDRAV PORTAL   UVJETI KORIŠTENJA 

Podijelite sadržaj ove stranice portala:

 

PREGLED

OSMRTNICA

POZDRAVA

ZAHVALA

SJEĆANJA

IMENIK

 

 

 

 

PREDAJA

OSMRTNICA

POZDRAVA

ZAHVALA

SJEĆANJA

UPIS

IMENIK

 

Portal posljednjipozdrav.com (dalje u tekstu: portal Posljednji pozdrav) pokrenuo je i uređuje Stylo (dalje u tekstu: Stylo ili mi).
S prvim korištenjem portala Posljednji pozdrav, smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate portalu Posljednji pozdrav i ne koristite njegove sadržaje. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite putem kontakt formulara.
Izgled i sadržaj portala Posljednji pozdrav te uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje portala Posljednji pozdrav predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene.
Korištenje sadržaja
Nije dopušteno:
objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju važeći hrvatski propisi, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe;
objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba putem svih sadržaja na portalu Posljednji pozdrav uključujući i privatne poruke;
prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga putem svih sadržaja na portalu Posljednji pozdrav uključujući i privatne poruke;
korištenje sadržaja i funkcionalnosti portala Posljednji pozdrav na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba putem svih sadržaja na portalu Posljednji pozdrav uključujući i privatne poruke;
objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.;
bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja portala Posljednji pozdrav drugim korisnicima;
svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;
neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika portala Posljednji pozdrav;
korištenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dijela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja portala Posljednji pozdrav.
Korištenjem sadržaja portala Posljednji pozdrav pristajete da nadziremo jesu li sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmjenjujete u skladu s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju. No, prije objave, ne pregledavamo niti obrađujemo sadržaj korisnika. Budući da naš nadzor nije sustavan, ne jamčimo da će sadržaji koji se pojave na stranicama portala Posljednji pozdrav biti istiniti, odnosno, dopušteni u smislu ovih uvjeta korištenja ili dostupni, niti jamčimo za podrijetlo takvih sadržaja.
U slučaju objave sadržaja kojima se narušava osnovna koncepcija i smisao portala Posljednji pozdrav i koji pri tome uzrokuju ili bi mogli uzrokovati bilo kakve probleme ili konfliktne situacije, a bez obzira na to jesu li sadržaji dopušteni Uvjetima korištenja ili ne, pridržavamo pravo da ih uklonimo bez objašnjenja, a sve ovisno o našoj procjeni situacije. Ovakvim postupanjem nastojimo zaštititi sve korisnike koji dobronamjerno posjećuju portal Posljednji pozdrav, ali i zaštititi portal Posljednji pozdrav od nepredviđenih, neadekvatnih, možda i zlonamjernih aktivnosti.
Pozivamo vas da nam javite ako prilikom korištenja portala Posljednji pozdrav uočite sadržaje koji su u suprotnosti s ovim uvjetima korištenja putem našeg kontakt formulara.
Ukoliko utvrdimo da je materijal koji korisnik preda, objavi ili učita u suprotnosti s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju, portal Posljednji pozdrav zadržava pravo odbiti objavu, izmijeniti ili ukloniti takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obavijesti. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećoj osobi.
Bez obzira na činjenicu što imamo pravo nadzirati sadržaj, vi ste osobno isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmjenjujete na portalu Posljednji pozdrav. Korištenjem sadržaja portala Posljednji pozdrav suglasni ste da, do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, Stylo ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmjene takvog sadržaja niti njihove moguće posljedice, kao ni odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog objavljivanja takvog sadržaja.
U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.
Sadržaji portala Posljednji pozdrav
Na stranicama portala Posljednji pozdrav omogućavamo vam da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvaramo mi, naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici.
Uložit ćemo razumne napore da vam portal Posljednji pozdrav i svi njegovi sadržaji i funkcije budu dostupni u bilo koje doba, u skladu s ovim uvjetima korištenja.
Objavljivanje vaših sadržaja na portalu Posljednji pozdrav ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.
Sadržaji naših partnera i trećih osoba
Na portalu Posljednji pozdrav naći ćete i podatke o našim partnerima i njihovim proizvodima, odnosno uslugama u obliku članaka, savjeta, reklama, reklamnih poruka, nagradnih igara te linkova na njihove internetske stranice. Takve ćemo sadržaje nastojati posebno obilježiti kada to omogućuje način njihove objave.
Portal Posljednji pozdrav zadržava pravo nadzirati jesu li sadržaji naših partnera u skladu s uvjetima korištenja i hrvatskim propisima. No, ne jamčimo za istinitost, sadržaj, dostupnost ili podrijetlo takvih sadržaja, budući da naš nadzor nije kontinuiran niti vršimo kontrolu sadržaja.
Objavljivanje sadržaja naših partnera na portalu Posljednji pozdrav ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.
Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima otklanjamo našu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu drugim korisnicima i trećim osobama u svezi s korištenjem ili s pouzdavanjem u bilo koji sadržaj naših partnera, kao i proizvode ili usluge dostupne od naših partnera. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za sadržaje naših partnera, molimo da se obratite portalu Posljednji pozdrav putem kontakt formulara.
Reklamni sadržaji na portalu Posljednji pozdrav
Na portalu Posljednji pozdrav pojavljuju se i reklamni sadržaji (reklamne poruke, oglasi, banneri i sl.) koje na temelju ugovornog odnosa s nama objavljuju naši partneri i drugi oglašivači. Sve ugovorne i druge odnose u koje ulazite s osobama koje se oglašavaju na našim stranicama uredit ćete neposredno s oglašivačima. Mi nismo uključeni u te odnose i ne preuzimamo odgovornosti koje iz njih proizlaze.
Uložit ćemo najveće napore da među sadržajima portala Posljednji pozdrav, uključujući i privatne poruke, ne bude prisutno zakonom zabranjeno oglašavanje, posebno uključujući oglašavanje koje vrijeđa ljudsko dostojanstvo, koje bi moglo prouzročiti tjelesnu, duševnu ili drugu štetu djeci, kao i neetično oglašavanje. Ako ustanovimo da se na portalu Posljednji pozdrav pojavljuje takvo oglašavanje, odmah ćemo isto ukloniti.
Također, nećemo podržavati oglašavanje koje dovodi u zabludu ili će vjerojatno dovesti u zabludu osobe kojima je oglašavanje upućeno te je vjerojatno da će time utjecati na ekonomsko ponašanje tih osoba.
Do najveće moguće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, isključujemo odgovornost, za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama u vezi sa zakonom zabranjenim oglašavanjem. Sve vaše primjedbe i zahtjeve vezane uz sadržaje oglašavanja molimo dostavite izravno oglašivaču.
Prava intelektualnog vlasništva
Na stranicama portala Posljednji pozdrav pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.). Svaki korisnik portala Posljednji pozdrav snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na portalu Posljednji pozdrav. Stoga vas molimo da se dobro upoznate sa sadržajem ovog odjeljka kako biste u cijelosti poštivali tuđa prava intelektualnog vlasništva. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma, obratite se portalu Posljednji pozdrav putem kontakt formulara.
Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu.
Nije dopušteno:
korištenje sadržaja koji se nalaze na portalu Posljednji pozdrav u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reproduciranje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez našeg prethodno pisanog odobrenja;
da se sadržaji koji se nalaze na portalu Posljednji pozdrav koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez našeg prethodno pisanog odobrenja;
da se sadržaji koji se nalaze na portalu Posljednji pozdrav koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez našeg prethodno pisanog odobrenja;
izmjenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu takvih sadržaja u komercijalne svrhe bez našeg prethodno pisanog odobrenja.
Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa portala Posljednji pozdrav. U tom slučaju od korisnika očekujemo maksimalnu suradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s portala Posljednji pozdrav bez prethodnog obavještavanja korisnika.
Korištenjem portala Posljednji pozdrav svjesni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji su nositelj Stylo ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje portala Posljednji pozdrav, time ne stječete pravo korištenja (licencu) bilo kojeg autorskog djela, robnog ili uslužnog žiga, dizajna, patenta ili drugog prava čiji su nositelji Stylo, odnosno treća osoba. To vrijedi i za bilo koje autorsko djelo koje se nalazi na portalu Posljednji pozdrav, a koje je zaštićeno autorskim pravom Stylo ili treće osobe, osim u slučaju da je na pojedinom autorskom djelu izričito navedeno nešto drugo.
Vaši sadržaji na portalu Posljednji pozdrav.
Na portalu Posljednji pozdrav, omogućavamo vam, između ostalog, da objavljujete, učitavate (upload) i razmjenjujete svoje sadržaje kao što su tekstovi, fotografije, video i dr. Svjesni ste da će ti materijali biti dostupni nama, drugim korisnicima kao i trećim osobama.
U trenutku predaje, učitavanja ili razmjene takvih sadržaja, svaki korisnik u korist Stylo osniva besplatno, neisključivo, prostorno, sadržajno i vremenski neograničeno pravo iskorištavanja tog sadržaja i materijala. Na temelju toga mi ćemo biti ovlašteni, do najveće moguće mjere dopuštene važećim hrvatskim propisima, izvršavati imovinska prava u pogledu tih sadržaja i materijala, uključujući osobito objavljivanje materijala na portalu Posljednji pozdrav na drugom mjestu po našem izboru, uključivanje materijala u obavijesti o novostima (e-newsletter) na portalu Posljednji pozdrav, korištenje i distribuiranje materijala u promotivne i promidžbene svrhe bez obzira na medij prema ostalim korisnicima, partnerima i trećim osobama, reproduciranje, preradu, prilagodbu, prikazivanje, u cijelosti ili djelomično, bez potrebe za bilo kakvim daljnjim dopuštenjem korisnika.
Vaša jamstva.
Prilikom objave ili učitavanja (upload) sadržaja na portal Posljednji pozdrav dajete nam sljedeća jamstva u pogledu sadržaja koje šaljete, objavljujete i učitavate na portal Posljednji pozdrav:
da ste autor tih sadržaja, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima, te da imate puno ovlaštenje da osnivate u korist Stylo odgovarajuća prava u skladu s ovim uvjetima korištenja;
da je materijal vaše vlasništvo, odnosno da ste ga stekli sukladno zakonu;
da pojavljivanje sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava na osobnost trećih osoba;
da korištenje tih sadržaja sukladno uvjetima korištenja neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nama, drugim korisnicima ili trećim osobama;
da vaše autorsko pravo, odnosno druga prava intelektualnog vlasništva, nije ograničeno u korist neke treće osobe;
da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
Ovime ste suglasni da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Stylo zbog vaše povrede gore navedenih jamstava preuzeti na sebe, te da ćete Stylo i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede gornjih jamstava. Stylo se obvezuje obavijestiti vas bez odgađanja o postavljanju svakog zahtjeva za naknadu štete zbog povrede gornjih jamstava.
Ograničenje odgovornosti za štetu
Sadržaji koje korisnici neposredno pošalju, objave ili učitaju na portalu Posljednji pozdrav u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo "takvima kakvi jesu", odnosno "kako su dostupni", te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na portalu Posljednji pozdrav.
Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će portal Posljednji pozdrav, odnosno svi njegovi sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).
Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:
za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na portalu Posljednji pozdrav zabranjenih sadržaja te ostalih sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem portala Posljednji pozdrav, osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije i sl.;
za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na portalu Posljednji pozdrav;
za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti portala Posljednji pozdrav, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na portalu Posljednji pozdrav, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije portala Posljednji pozdrav ili cijelog portala Posljednji pozdrav;
za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na portalu Posljednji pozdrav.

POSLJEDNJI POZDRAV PORTAL   UVJETI KORIŠTENJA 

 

 

 

 

 

 

TAGOVI

 

  PRIMJER POZDRAVA     USLUGE PORTALA     OSMRTNICE JUTARNJI LIST     FOTOGRAFIRANJE POGREBA     OSMRTNICE OSMRTNICA NET     PRIMJER SJEĆANJA     naručiti uslugu fotografiranja pogreba     Pregled objavljenih osmrtnica     OSMRTNICE SLOBODNA DALMACIJA     Ispunite formular i naručite uslugu !     BESPLATNA PREDAJA POZDRAVA     PREGLED OBJAVLJENIH OSMRTNICA     POGREBNE USLUGE HRVATSKA     imenik pogrebnih usluga     PRIMJER OSMRTNICE     IMENIK POGREBNIH USLUGA     PREDAJA OBJAVA     www.stylo.com.hr     OSMRTNICE NOVI LIST     PRIMJER ZAHVALE     Pošaljite nam vaše podatke     Besplatna predaja pozdrava     OSMRTNICE GLAS SLAVONIJE     Pregled objavljenih sjećanja     Besplatna predaja sjećanja     RASPORED SPROVODA I ISPRAĆAJA     Pregled objavljenih sjeaanja     PRIMJER SJEAANJA     BESPLATNA PREDAJA SJEAANJA     OSMRTNICE VEČERNJI LIST     oglašavanje bannerima     RASPORED SPROVODA I ISPRAAAJA     PREGLED OBJAVA     PREGLED OBJAVLJENIH ZAHVALA     Fotografiranje pogreba     PREGLED OBJAVLJENIH POZDRAVA     Pregled objavljenih zahvala     Besplatna predaja zahvala     PREGLED OBJAVLJENIH SJEĆANJA     Besplatna predaja sjeaanja     Pregled objavljenih pozdrava     Besplatna predaja osmrtnica     BESPLATNA PREDAJA OSMRTNICA     KONTAKT     pregledavati     MIROSLAV (ZDENKO) SEITZ     OGLAŠAVANJE     Raspored sprovoda i ispraaaja     UVJETI KORIŠTENJA     OBAVIJEST O SMRTI     OSMRTNICE GLAS ISTRE     Raspored sprovoda i ispraćaja     BESPLATNA PREDAJA ZAHVALA     BESPLATNA PREDAJA SJEĆANJA     PREGLED OBJAVLJENIH SJEAANJA     KATARINA (LUKA) JOVANOVIĆ     objavljivati  
 

 

 

 

 

Oglašavanje

 

Copyright 2012 © Portal Posljednji pozdrav

UVJETI KORIŠTENJA

Sva prava pridržana www.posljednjipozdrav.com

 

 

Google Analytics Alternative

Clicky

 

free hit counter
 

 

 

 

 

UVJETI KORIŠTENJA

 

 

 

Posljednji pozdrav portal za spomen i sjećanje

 

Informativni internetski portal na kojem možete online pregledati imenik pogrebnih usluga, objavljivati i pregledavati osmrtnice (obavijesti o smrti), posljednje pozdrave, zahvale i sjećanja ili naručiti uslugu fotografiranja pogreba i uslugu čišćenja i održavanja grobnih mjesta.

 

Uskoro ćemo Vam ponuditi i dodatne informacije vezane uz tematiku pogreba i sprovoda.

 

Pratite nas i budite u tijeku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKOVI

 

UVJETI KORIŠTENJA 

 

 

 

ATELIER NOIR